Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door EGOsketch met zorg samengesteld, toch kan niet worden ingestaan voor de juistheid en volledigheid daarvan. EGOsketch verstrekt door middel van deze site louter informatie over producten die door EGOsketch worden aangeboden. Wijzigingen van deze website kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

EGOsketch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website.

EGOsketch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van EGOsketch opgenomen informatie en tarieven.

EGOsketch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de sites die niet door EGOsketch worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van EGOsketch.

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij EGOsketch of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeelte te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van EGOsketch.